aralıkpsikoloji EMDR Nedir? Sistematik Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme tekniği Dr. Francine Shapiro tarafından 1987 de geliştirilen kısa süreli ve etkili bir psikoterapi yaklaşımıdır. Doğal afetler, kazalar, kayıplar, savaş, şiddete maruz kalma, taciz, ihmal, istismar, başarısızlıklar, aşağılanma, aldatılma gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, bu tür kapalı kalmış anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. EMDR ile, kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Böylece rahatsız edici tüm semptomlar ortadan kalkar ve danışan, anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde
etkileyerek danışanın kişisel gelişimini de sağlar.