aralıkpsikoloji Bireysel DanışmanlıkBireysel danışmanlık, davranış değişikliğini kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen danışman ve danışan arasında güven ilişkisiyle oluşan danışmanlık sürecidir. Danışanın, yaşadığı güçlük veya sorunlarını bireysel çerçevede ortaya koyması, danışmanıyla bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan sorunların buna elvermesi durumunda uygulanır. Danışmanlık sürecinde danışanlar, kendileriyle ve kaçındıkları erteledikleri sorunlarla yüzleşme fırsatı bulurlar. Bireysel çerçevede yaşanan güçlükler; kendini ifade etmede güçlük, uykusuzluk, performans kaygısı, kaygı ve korkular, kendine güven sorunu, insan ilişkilerinde problem yaşama, öfke patlamaları, tekrarlanan başarısızlıklar, ilişki sorunları, stres ve öfkeyle başa çıkma gibi işlevselliğimizi kaybetmemize neden olabilecek ve yaşam kalitemizi olumsuz etkileyen durumlar olabilir. Kişinin değiştirmek istediği davranış ya da rahatsızlıklar danışmanlık sürecindeki teknikler ile daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Yaşadığı sorunların çözüm yollarının kendi içinde var olduğunu keşfeder ve bu kaynakları nasıl kullanması gerektiğini öğrenir. Bu sürecin uzunluğu danışanın ihtiyacına göre belirlenir.